Loading...

Voditelj i trener fitness centra Active. Smatra da ima najbolji posao na svijetu – biti trener i pomagati ljudima. Kao trener, fokusiran je na snagu i jakost.
Tema:
Metodika učenja trzaja (Trening)